Silhouette of a human chain in front of the sky as a symbol of sustainability

Zrównoważony rozwój społeczny

Grupa NOSTA

Dajemy szanse

Nasi pracownicy są podstawą naszego sukcesu. Dobre samopoczucie i zdrowie są ważnymi czynnikami do utrzymania wysokiej jakości naszych usług. Poprzez różne programy z zakresu szkolenia i rozwoju pracowników pracujemy nad tym, aby w przyszłości nadal wyróżniać się jako atrakcyjny pracodawca.


Wspieramy różnorodność

Nasza kultura organizacyjna opiera się na sprawiedliwości społecznej i równości szans. Nasi pracownicy są tak różnorodni jak logistyka. Każdy jest mile widziany - niezależnie od płci, orientacji, wieku, pochodzenia, religii czy światopoglądu.

 

 


Jesteśmy zaangażowani

Częścią naszej misji i sposoby myślenia jest zaangażowanie społeczne. Dlatego też chętnie wspieramy projekty społeczne w pobliżu naszych lokalizacji oraz działamy na rzec ogólnopolskich organizacji pomocowych.

Aktywnie wspieramy takie organizacje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, czy Schronisko Sopotkowo.

 

"Blut transportiert"

Wspieramy inicjatywę logistyczną "Blut transportiert". Jej celem jest zrzeszeniem firm z branży logistycznej, którym przyświeca wspólny cel: Chcemy aktywnie wspierać walkę z rakiem krwi oraz innymi chorobami układu krwiotwórczego - a robimy to, jeśli jesteśmy zaanagażowani.

Więcej informacji na temat inicjatywy (DE)

 

Do góry / Przewiń do góry