new-business-solutions

New Business

Innowacyjnie kształtuj z nami przyszłość logistyki

Z naszym działem New Business, NOSTA skupia się na identyfikacji, rozwoju i integracji nowych usług logistycznych w Grupie. Za pomocą jakich usług lub produktów możemy zaoferować naszym klientom wartość dodaną, która dziś nie jest jeszcze dostępna w tej formie? Które rynki logistyczne chcemy otworzyć jako NOSTA i rozszerzyć nasze portfolio usług?

Jako siłę napędową rozwoju przedsiębiorstwa uważamy za kluczowe zorientowane na przyszłość i innowacyjne rozwiązania procesów logistycznych. To samo dotyczy tworzenia strategicznych partnerstw, kooperacji lub joint venture, udziału i wspierania logistycznej sceny startowej lub przejmowania firm jako uzupełnienia portfolio usług grupy NOSTA. Cel jest jasny: chcemy z entuzjazmem i zrozumieniem potrzeb przedsiębiorstw rozwijać przyszłościowe rozwiązania logistyczne.


  Nastawienie na dynamiczny rozwój

  Dla naszych logistyków new business nie oznacza jedynie rozwoju nowych rynków. Chcemy być motorem innowacji we współpracy z naszymi klientami i rozwijać nowe produkty i usługi ramię w ramię z nimi. W ten sposób nie tylko dynamicznie reagujemy na bieżące wydarzenia rynkowe, lecz także z entuzjazmem tworzymy silną logistykę na przyszłość.

   


  Rozbudowa specyficzna dla produktu

  • Jakie trendy dominują w świecie logistyki?
  • Jakie usługi i produkty logistyczne można rozwijać i integrować?
  • Które operacyjne i strategiczne pytania świata logistyki możemy rozwiązać innowacyjnie za pomocą koncepcji jutra?

  Rozwój regionalny

  • Które kooperacje i partnerstwa strategiczne oferują wartość dodaną dla naszych klientów?
  • Z jakimi start-upami z branży logistycznej możemy współpracować jako NOSTA?
  • Które rynki międzynarodowe oferują logistyczne i ekonomiczne zachęty dla Grupy?
  • Jak najskuteczniej otwierać nowe rynki?

  Skorzystaj z naszych innowacji

  Do góry / Przewiń do góry