logistics-services-transport

Portal Klienta

Icon für allgemeine deutschen Spediteursbedingungen

OPWS 2022

OPWS – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – dokument wydawany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

icon allgemeine Geschäftsbedingungen Logistik

OWS NOSTA Logistik

Ogólne warunki spedycyjne
dla klientów NOSTA Logistik Sp. z o.o.

Do góry / Przewiń do góry